طراحی داخلی

_

طراحی داخلی

طراحی داخلی در اکثر پروژه های مسکونی ، اداری، تجاری، فرهنگی، آموزشی و ….از واجبات بوده و  برای پروژه ارزش افزوده مناسبی به ارمغان خواهد آورد. در طراحی داخلی معماری به کلیه جزییات داخل فضا توجه شده و تصاویر سه بعدی با جزییات بالا از فضا های داخلی تهیه میگردد و پس از تایید مالک نقشه های اجرایی منطبق با تصاویر سه بعدی تهیه شده و در اختیار مالک و سازنده قرار خواهد گرفت تا نتیجه ساخته شده نهایی دقیقا منطبق با تصاویر سه بعدی اجرا گردد. پس از این مرحله هنگام ساخت (از ابتدا تا پایان کار)  ، جهت کنترل کیفیت و صحت اجرا ، نظارت بر اجرا توسط این مجموعه انجام خواهد شد

مراحل انجام کار در بخش طراحی داخلی

اول : مدلسازی و  طراحی داخلی و تهیه تصاویر سه بعدی داخلی

دوم : تهیه نقشه های اجرایی (معماری، سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی) و جزییات ساخت

سوم : نظارت عالیه بر اجرا